Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбулися 01.12.2016р

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС"

(ідентифікаційний номер - 05476747, надалі – Товариство)

повідомляє про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів,

які відбулись 01 грудня 2016 року за адресою : Україна, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г,

2-й поверх, актовий зал (№ б/н), надалі – Збори

 

 

По першому питанню Порядку денного "Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії."

Проект рішення: "Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьоміна І.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії. ".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 870 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості

голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

Збори прийняли наступне рішення: Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьоміна І.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії.

 

По другому питанню Порядку денного "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства."

Проект рішення: "Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідачам при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного.".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 870 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

Збори прийняли наступне рішення: Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідачам при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного.

 

По третьому питанню Порядку денного "Зміна типу та найменування Товариства "

Проект рішення: "Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

 • українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС";
 • російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВИС";
 • англійською мовою: PRIVATE JOІNT-STOCK COMPANY "ELECTROMASHPROMSERVICE-INC".

Скорочене найменування Товариства:

 • українською мовою –ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", ПрАТ "ЕМПС";
 • російською мовою –ЧАО "ЭЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВИС", ЧАО "ЭМПС";
 • англійською мовою –PJSC "ELECTROMASHPROMSERVICE-INC", PJSC "EMPS". ".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 870 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

Збори прийняли наступне рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

 • українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС";
 • російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВИС";
 • англійською мовою: PRIVATE JOІNT-STOCK COMPANY "ELECTROMASHPROMSERVICE-INC".

Скорочене найменування Товариства:

 • українською мовою –ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", ПрАТ "ЕМПС";
 • російською мовою –ЧАО "ЭЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВИС", ЧАО "ЭМПС";

англійською мовою –PJSC "ELECTROMASHPROMSERVICE-INC", PJSC "EMPS".

 

По четвертому питанню Порядку денного "Про приведення у відповідність місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням вулиці ."

Проект рішення: "На виконання закону України "Про засудження комуністичного та націонал – соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317-VIII від 09.04.2015 р. та розпорядження Голови Обласної державної адміністрації "Про перейменування топонімів у населених пунктах області № Р-233/0/3-16 від 19.05.2016р." внести зміни про місцезнаходження Товариства виклавши його в наступній редакції "50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Металургійний р-н, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2." ".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 870 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

Збори прийняли наступне рішення: На виконання закону України "Про засудження комуністичного та націонал – соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317-VIII від 09.04.2015 р. та розпорядження Голови Обласної державної адміністрації "Про перейменування топонімів у населених пунктах області № Р-233/0/3-16 від 19.05.2016р." внести зміни про місцезнаходження Товариства виклавши його в наступній редакції "50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Металургійний р-н, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2."

 

По п’ятому питанню Порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Запропонований проект рішення: "Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у відповідності з вимогами чинного законодавства. Призначити, як уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту Товариства, та наділити відповідними повноваженнями - голову позачергових Загальних зборів Товариства".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 870 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

Збори прийняли наступне рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у відповідності з вимогами чинного законодавства. Призначити, як уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту Товариства, та наділити відповідними повноваженнями - голову позачергових Загальних зборів Товариства.

 

По шостому питанню Порядку денного "Про припинення попередніх редакцій положень про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства"

Запропонований проект рішення: "Припинити дії попередніх редакцій положень про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства."

Результати голосування:

Голосували:

“ЗА”

-

6 870 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

Збори прийняли наступне рішення: Припинити дії попередніх редакцій положень про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.

 

По сьомому питанню Порядку денного "Затвердження Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції"

Запропонований проект рішення: "Затвердити Положення про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства."

 

Результати голосування:

Голосували:

“ЗА”

-

6 870 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

Збори прийняли наступне рішення:Затвердити Положення про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.

 

 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога