Повідомлення про позачергові загальні збори від 15.11.2016 р., що не відбулися

 

Шановний акціонер!

 

 

    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи: 05476747, місцезнаходження юридичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО (вул. Димитрова), б. 71, прим. 2, (надалі – Товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори), які  призначені на 11.11.2016р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 2-й поверх, актовий зал (№ б/н).  о 09 год. 00 хв.  з  порядком денним :

  1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
  2. Зміна типу та найменування Товариства.
  3. Про проведення у відповідність місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням вулиці .
  4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
  5. Про припинення попередніх редакцій положень про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.
  6. Затвердження Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду в новій редакції, про Ревізійну комісію Товариства.
  1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

 

не відбулися в зв'язку з відсутністю кворуму загальних зборів акціонерів.

 

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС" в термін, визначений для реєстрації зареєструвалося 4 акціонера (їх представників) з загальною кількістю голосів 222 570, що складає 3,219% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС".

 

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів не досягнуто, збори не є правомочними примати рішення з питань порядку денного.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правління                                                    Столітня Юлія Вячеславівна

 

 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога