Повідомлення про проведення позагергових загальний зборів акціонерів

Шановний акціонер!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи: 05476747, місцезнаходження юридичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО (вул. Димитрова), б. 71, прим. 2, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 11.11.2016р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 2-й поверх, актовий зал (№ б/н). Початок Зборів о 09 год. 00 хв.

 

Проект порядку денного:

 1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.

Проект рішення : "Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьоміна І.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії."

 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

Проект рішення : "Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідаючим при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного. "

 1. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення : "Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

 • українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС";
 • російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВИС";
 • англійською мовою: PRIVATE JOІNT-STOCK COMPANY "ELECTROMASHPROMSERVICE-INC".

Скорочене найменування Товариства:

 • українською мовою –ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", ПрАТ "ЕМПС";
 • російською мовою –ЧАО "ЭЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВИС", ЧАО "ЭМПС";
 • англійською мовою –PJSC "ELECTROMASHPROMSERVICE-INC", PJSC "EMPS". "
 1. Про приведення у відповідність місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням вулиці .

Проект рішення : "На виконання закону України "Про засудження комуністичного та націонал – соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317-VIII від 09.04.2015 р. та розпорядження Голови Обласної державної адміністрації "Про перейменування топонімів у населених пунктах області № Р-233/0/3-16 від 19.05.2016р." внести зміни про місцезнаходження Товариства виклавши його в наступній редакції "50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Металургійний р-н, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2." ".

 1. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення :  "Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у відповідності з вимогами чинного законодавства. Призначити, як уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту Товариства, та наділити відповідними повноваженнями - голову позачергових Загальних зборів Товариства".

 1. Про припинення попередніх редакцій положень про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення : "Припинити дії попередніх редакцій положень про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства."

 1. Затвердження Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Проект рішення : "Затвердити Положення про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства."

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводиться за адресою проведення Зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. у день проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати:

-      паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;

-      довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 07.11.2016р.

 

Ознайомитися з матеріалами порядку денного Зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть у робочі дні та у робочий час за адресою: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Героїв АТО (вул. Димитрова), буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне бюро (№ б/н) шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Веб – сайт на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.elps.dp.ua.

Особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Терещенко Валентина Миколаївна, Сємєнцова Наталія Андріївна.

 

Телефон для довідок: (056)-409-76-06, 409-76-13

 

Наглядова Рада ПАТ "ЕМПС".

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога