Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ПрАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн., що складає 68,2% вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах - 6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували "за" -6872293, що проголосували "проти" - 0, "утримались" - 0.

Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн., що складає 68,2% вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах -6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували "за" -6872293, що проголосували "проти" - 0, "утримались" - 0.

Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ПрАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) грн., що складає 54,5% вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах - 6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували "за" -6872293, що проголосували "проти" - 0, "утримались" - 0.

Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ПАТ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) грн., що складає 40,9% вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах - 6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували "за" -6872293, що проголосували "проти" - 0, "утримались" - 0.

Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) грн., що складає 13,6% вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах - 6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували "за" -6872293, що проголосували "проти" - 0, "утримались" - 0.

Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ТОВ "СОНАР" про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн., що складає 34,1% вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах -6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували "за" -6872293, що проголосували "проти" - 0, "утримались" - 0.

Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ТОВ "Техпровiд" про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн., що складає 34,1% вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах -6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували "за" -6872293, що проголосували "проти" - 0, "утримались" - 0.

 

 

 

 

 

25.04.2018 р.

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога