Згiдно Протоколу Наглядової Ради № 5 вiд 10.04.2018 р. припинено повноваження Бабича Юрiя Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 07.07.2014 року.

Згiдно Протоколу Наглядової Ради № 5 вiд 10.04.2018 р. призначено Топузлiєва Олександра Петровича на посаду Заступника Голови Правлiння по технiчним питанням -головного инженера.Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ПП "Спецконтакт", директор з виробництва аппарата управлiння ПрАТ "Електромашпромсервiс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначен строком на 1 рiк

 

Голова Правлiння                                 Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога