Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №26 вiд 15.04.2016р. припинено повноваження Гусак А.О., непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 28.04.2012р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №26 вiд 15.04.2016р. припинено повноваження Кулiш О.М.., непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 28.04.2012р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №26 вiд 15.04.2016р. припинено повноваження Гусак Г.М., непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 24.04.2015р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №26 вiд 15.04.2016р. припинено повноваження Хандрилової Альони Iльдусiвни., непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 28.04.2012р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №26 вiд 15.04.2016р. припинено повноваження Коваленко Вiти Вiкторiвни, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 28.04.2012р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №26 вiд 15.04.2016р. припинено повноваження Шилiвської Лариси Михайлiвни, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 11.04.2014р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р., Протоколу Наглядової Ради №4 вiд 15.04.2016р Гусак Андрiя Олександровича обрано Головою Наглядової ради, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв особа перебувала спочатку на посадi Голови Правлiння ПАТ "Електромашпромсервiс", з 28.04.2012р. - Голова Наглядової Ради ПАТ "Електромашпромсервiс". Призначена строком на 1 рiк.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р.Кулiш Олену Миколаївну обрано членом Наглядовой ради, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 1 рiк.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р Гусак Галину Миколаївну обрано членом Наглядової ради, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi роки особа перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння ПАТ "Електромашпромсервiс" до 06.02.2015р., вихiд на пенсiю. Призначена строком на 1 рiк.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р Бурлаченко Анатолiя Васильовича обрано членом Наглядової ради, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi роки особа перебувала на посадi 1 Заступника Голови Правлiння-головоного iнженера ПАТ "Електромашпромсервiс" до 07.07.2014р., вихiд на пенсiю. Призначен строком на 1 рiк.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. Шарапова Дмитра Анатолiйовича обрано членом Наглядової ради, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв особа перебувала спочатку на посадi Заст.Директора "Iнтер-бизнес iнженерiнг", з 2013 року - Директор "Бормаш-Україна". Призначен строком на 1 рiк.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. Шилiвську Ларису Михайлiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв особа перебуває на посадi начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "Електромашпромсервiс". Призначена строком на 5 рокiв.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. Коваленко Вiту Вiкторiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв особа перебувала на посадi провiдного бухгалтера ПАТ "Електромашпромсервiс", з 01.02.2016р.-провiдний бухгалтер "ФОП Темерзан О.О" Призначена строком на 5 рокiв.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р., Протоколом Ревiзiйної комiсiї № 2 вiд 15.04.2016 р. Красовiцьку Людмилу Германiвну обрано Головою Ревiзiйної комiсiї, непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв особа перебуває на посадi начальника кошторисного бюро ПАТ "Електромашпромсервiс". Призначена строком на 5 рокiв.

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління

 

 

 

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога