Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Електромашпромсервiс"

2. Код за ЄДРПОУ

05476747

3. Місцезнаходження

50027, м.Кривий Рiг, вул. Димитрова,71, прим.2

4. Міжміський код, телефон та факс

0564097610 0564097600

5. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

elps.dp.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Згiдно наказу № 10 вiд 06.02.2015 р. припинено повноваження Заступника Голови Правлiння з економiчних питань у зв'язку з виходом на пенсiю, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. особа перебувала на посадi з 03.12.2001р.

Згiдно Протоколу Наглядової Ради №1/1 вiд 06.02.2015 р. призначено Дьяковського Сергiя Миколайовича членом Правлiння , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п'ять рокiв особа перебуває на посадi Начальника Управлiння зовнiшнiх ремонтiв та будiвництва ПАТ "ЕМПС". Призначений сроком на 1 рiк.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

24.04.2015

(дата)

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога